fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

条件

柴油附加费和BAF

Prime Cargo endrer hver måned drivstofftilleggene på grunn av store svingninger i markedet. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen. Link til indeksen finner du her

Januar 2022

0 %
DIESEL

Februar 2022

0 %
DIESEL

Mars 2022

0 %
DIESEL

April 2022

0 %
DIESEL

Mai 2022

0 %
DIESEL

Juni 2022

0 %
DIESEL

Juli 2022

0 %
DIESEL

August 2022

0 %
DIESEL

September 2022

0 %
DIESEL

Oktober 2022

0 %
DIESEL

November 2021

0 %
DIESEL

Desember 2021

0 %
DIESEL

优质货物–一般运输条款和条件

除非另有书面约定,否则我们的年度条款和条件每年确定一次。

NSAB 2015

如果我们不直接进行运输且适用其他法规规定,则Prime Cargo AS遵循北欧货运代理协会的一般条件。 NSAB 15还涉及存储服务。

链接 NSAB 2015