fbpx

KAPASITETSMANGEL OG ØKENDE RATER FRA FJERNE ØSTEN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

 

Sammenfallende med markedssituasjonen ifm Covid-19 pandemien og tradisjonell peak season opplever alle transportmetoder stor etterspørsel etter kapasitet. Behovet for kapasitet og mangel på containere, særlig i Kina, resulterer i sterkt økende rater på fly, sjø og tog med daglige svingninger.

Mangelen på sjøcontainere i Kina er i disse dager stor og etterspørselen er meget høy, dette gjelder særlig 40ft containere. Etterspørselen for plass på avgangene er meget høy, noe som resulterer i økte rater. Det forventes fulle båter og rater på ett høyt nivå til nærmere Chinese New Year 2021.

Vedrørende tog import fra Kina er utfordringene store grunnet flere årsaker. Retningsbalansen av containere tilbake til Kina skaper mangel på lastebærere som forsinker togavganger, spor utbedringer i Polen lager en flaskehals som påvirker fremføringstiden ytterligere og dermed uforutsigbar ankomst. Mange planlagte avganger er også kansellert pga høyere etterspørsel av togfrakt enn forventet i starten av året, dermed er subsidiene fra Kinesiske myndigheter brukt opp langt tidligere enn togoperatørene forutså. Resultatet er fulle avganger på togene som går, sammen med høy betalingsvillighet fra kunder for å få plass på togene driver prisene opp.

Flyselskapenes situasjon i dag er viden kjent, og flyrutene reguleres i stor grad bevegelsesmønsteret til verdens befolkning som er begrenset grunnet pandemien. Passasjerflyene utgjør en meget stor andel av fraktkapasiteten i flyfraktmarkedet, og med redusert rutetilbud reduseres også fraktkapasiteten dramatisk. Og siden mars er denne reduksjonen vært en driver for økte flyrater, i tillegg til begrenset kapasitet på sjø og tog øker etterspørselen for flyfrakt. Hvorpå vi opplever ett ratenivå fra fjerne østen liggende på øverste hylle.

Vi i Prime Cargo følger situasjonen og ønsker å hjelpe deg som kunde å finne de beste løsningene for ditt transportbehov.

Flere saker

Status flyfrakt fra Kina

Status flyfrakt Kina_210821     Overseas Logistics AS har lagt ut informasjon vedr flyfrakt situasjonen fra Kina. Status vedrørende flyfrakt situasjonen i Kina –