fbpx

30.04.2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Vår ROAD (road@primecargo.no ) avdeling ønsker å informere om vårt store transport prosjekt som akkurat har startet.
Lindner AG i Tyskland har fått i oppdrag å montere 32000 m2 gulv i nybygget «Økern Portal» i Oslo.

Prime Cargo Vestby har fått oppgaven å transportere gulvelementene fra fabrikken i Dettelbach, Tyskland til anlegget på Økern.

Gjennom oppkjøpet av SpeditionsCompagniet, har Prime Cargo fått tilgang til tilsvarende transporter utført til prosjekter som DNB Nor, Bjørvika – Statoil, Bergen og Gardermoen utbyggingen.

Transportene utføres med en kombinasjon av bil og jernbane. Vi henter på fabrikk med bil, bringer det til terminal i Tyskland, hvor det lastes på jernbanevogner til Drammen.

Hver vogn lastes med 62 tonn, og det blir to komplette lass med bil fra Drammen til byggeplass. I tillegg til miljøvennlig transport, gis det også mulighet for lagring i Drammen for å fange opp eventuelle forsinkelser i monteringsprosessen.

Totalt vil prosjektet omfatte ca. 1750 tonn, med oppstart i April, og avslutning Sep/Okt.

Vi bidrar til «Den grønne bølgen»
Ved ordinær biltransport dør-dør, ville dette blitt i overkant av 70 komplette trailer lass gjennom Europa.

Første jernbanevogn ankom Drammen 23. April og ble levert byggeplass 24.
Prosjektansvarlig og fotograf: Odd Gulbrandsen

Flere saker

Bekymret for vareflyten i Europa

I pressemelding datert 15. februar 2021 uttrykker den europeiske organisasjonen CLECAT bekymring for varetransporten grunnet strenge  innreiserestriksjoner i de ulike landene. Flere

Covid19 status 24 januar 2021

Prime Cargo`s lager er lokalisert i Vestby. En av de kommunene som nå er stengt ned. Det opprettholdes normal drift for våre

Årsak til økte priser fra fjerne østen

Se artikkel i DN idag vedr containerkrise og priser på frakt fra fjerne østen. https://www.dn.no/utenriks/kina/shipping/sor-korea/containerkrise-og-historisk-hoye-shippingrater-kan-gi-prishopp/2-1-9