Bekymret for vareflyten i Europa

I pressemelding datert 15. februar 2021 uttrykker den europeiske organisasjonen CLECAT bekymring for varetransporten grunnet strenge  innreiserestriksjoner i de ulike landene. Flere europeiske land har nå så restriktive innreiseregler knyttet til Covid-19 at det får konsekvenser for godsfremføringen. Blant annet trekkes Tyskland frem som et eksempel på flaskehals.  Tyskland besluttet 14. februar at flere navngitte […]