22.04.2020

Vi melder om vedvarende høy produksjon på vårt lager i Vestby. For å minimere smitterisikoen for våre ansatte tas det ikke inn vikarer til å avhjelpe oss i denne tiden. Netthandelen har eksplodert og dette merker vi med mangedoblet ordreinngang, i tillegg til at vårens og sommerens varer skal ut i butikkene. Dette medfører at […]