fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Betingelser

Dieseltillegg og BAF

Prime Cargo endrer hver måned drivstofftilleggene på grunn av store svingninger i markedet. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen. Link til indeksen finner du her

Januar 2023

0 %
DIESEL

Februar 2023

0 %
DIESEL

Mars 2023

0 %
DIESEL

April 2023

0 %
DIESEL

Mai 2022

0 %
DIESEL

Juni 2022

0 %
DIESEL

Juli 2022

0 %
DIESEL

August 2022

0 %
DIESEL

September 2022

0 %
DIESEL

Oktober 2022

0 %
DIESEL

November 2021

0 %
DIESEL

Desember 2021

0 %
DIESEL

Prime Cargo – generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

NSAB 2015

Prime Cargo har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015