Betingelser

Dieseltillegg og BAF

Prime Cargo AS endrer hver måned drivstofftilleggene på grunn av store svingninger i markedet. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen.

Januar

31,1 %

Diesel

Februar

15,2%

Diesel

Mars

22,5%

Diesel

April

23,0%

Diesel

Mai

20,1%

Diesel

Juni

21,7%

Diesel

Juli

27,4 %

Diesel

August

25,1%

Diesel

September

25,9%

Diesel

Oktober

26,5%

Diesel

November

27,1 %

Diesel

Desember

28,4%

Diesel

Prime Cargo – generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Last ned: Prime Cargo AS: Generelle Transportbetingelser

NSAB 2015

Prime Cargo AS har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015