Betingelser

Dieseltillegg og BAF

Prime Cargo AS endrer hver måned drivstofftilleggene på grunn av store svingninger i markedet. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen.

Januar

24,4 %

Diesel

Februar

24,9%

Diesel

Mars

24,9%

Diesel

April

24,9%

Diesel

Mai

24,9%

Diesel

Juni

24,9%

Diesel

Juli

24,9%

Diesel

August

21,9%

Diesel

September

21,9%

Diesel

Oktober

21,9%

Diesel

November

24,4 %

Diesel

Desember

24,4 %

Diesel

Prime Cargo – generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Last ned: Prime Cargo AS: Generelle Transportbetingelser

NSAB 2015

Prime Cargo AS har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015