Energitillegg

På grunn av store kostnadsøkninger for energi må vi dessverre innføre et energitillegg på våre tjenester. Se vedlagte skriv for utfyllende detaljer.
Januar 23
5,48
Februar 23
5,44
Mars 23
5.35
April 23
5,25
Mai 23
5,15
Juni 23
4,93
Juli 23
4,69
August 23
4,32
September 23
3,91
Oktober 23
3,45
November 23
3,18
November 22
12,75
September 22
11,41
Oktober 22
12,84
November 22
12,84
November 22
12,75