fbpx

Corona tillegg – 1. november 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Covid 19 addition Corona tillegg, 01.11.20Corona tillegg, 01.11.20

Corona tillegg – 1. november 2020
Vi registrerer at Corona pandemien mest sannsynlig kommer å påvirke oss i lang tid fortsatt. Vi har allerede vært gjennom en krevende tid i vår, men ser nå at vi er tilbake på samme nivå når det gjelder sykefravær som før sommeren.
Selv om det fra statlig hold ble opprettet flere ulike økonomiske støttetiltak, så vil ikke de dekke opp for alle de ekstra kostnader vi nå ser kommer tilbake for fullt igjen. Vi er ikke uenige i disse tiltakene, og tror at de kan være med å begrense eller forsinke potensielle smittespredninger. Vi har i tillegg iverksatt en rekke tiltak for å imøtekomme de pålagte kravene, men også en rekke andre ting for å forhindre mulig spredning internt.
• Inngangskontroll, ingen slipper inn uten særs gyldig grunn
• Nedstenging av kantine
• Ekstra vask og rengjøring
• Ingen større ansamlinger, morgenmøter / tavlemøter etc holdes spredt
• Tvungen maske- og hanskebruk ved henting av varer
• Utplassering av berøringsfrie desinfeksjonsstativer sammen med et stort antall mindre «spritstasjoner»
• Redusert aktivitet på tvers av interne avdelinger
• Desinfisering av utstyr mellom bruk og nye skift
• Egne ansatte som følger opp at smittevernsreglene overholdes
Så langt har dette hjulpet oss til å holde hjulene i gang uten å måtte risikere nedstengning på grunn av en eventuell massespredning hos oss. Som kjent er også sykefraværsreglene knyttet til Corona blitt fortløpende endret. Ved mistanke skal ansatte teste seg og være hjemme. Dette har medført en eksplosjonsartet vekst i sykefraværet. Dette kommer da på toppen av de økte kostnadene som de nevnte punkt ovenfor representerer.
Transportbransjen erklærte om force majure i mars, og vi har over tid måtte leve med de forsinkelser som har skjedd grunnet Covid reglene. Vi har etter beste evne tilpasset oss og tatt på oss disse ekstrakostnadene, men har ikke lengre mulighet for det. Prime Cargo stiller oss bak de anbefalinger og retningslinjer som myndighetene gir, og vi ønsker å ta alle forholdsregler vi kan for å unngå at en smitteoppblomstring setter våre kunders vareflyt i fare.
Siden pandemien traff oss i vår vet vi at også flere andre har innført egne Covid 19 tillegg for å dekke opp om økte kostnader, noe vi også er nødt til å gjøre.
Prime Cargo AS Telefon: +47 67 20 41 00
Torvuttaket 26 Mail: post@primecargo.no
1540 Vestby www.primecargo.no Org.nr.: 886 757 972
Vi kommer derfor til å påberope oss force majure, og innfører et midlertidig Corona tillegg fra 1. november. Tillegg vil bli beregnet som et fast prosent påslag på våre priser, og vil være på 4,5%. Tillegg er som nevnt midlertidig, og vil bli avsluttet så snart Covid tiltakene ikke lengre er nødvendige.
Vi beklager på det sterkeste at vi ser oss nødt til å gjøre dette, men håper samtidig på forståelse for at dette også vil hjelpe alle dere som benytter våre tjenester. Vi tror det er bedre å betale litt ekstra for en sikker leveranse, enn å risikere en nedstengning.
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede:
Vestby, 29. oktober 2020
Med vennlig hilsen
Prime Cargo AS
Kjell Fjeldheim
Styreleder
+47 91 66 55 39

 

Flere saker

Bekymret for vareflyten i Europa

I pressemelding datert 15. februar 2021 uttrykker den europeiske organisasjonen CLECAT bekymring for varetransporten grunnet strenge  innreiserestriksjoner i de ulike landene. Flere