fbpx

Corona – driftsinformasjon – oppdatert 16.3.20 – kl 1820

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Oppdatering nedenfor hentet fra SR konsernet sine sider

Situasjonen utvikler seg stadig og det innføres begrensninger i flere og flere land og enkelte land stenger sågar grensene sine. I Norge har flere kommuner i Nord-Norge og samtlige kommuner i tidligere Sogn og Fjordane fylke innført begrensninger og karantenekrav for personer som har oppholdt seg i smitterammede områder i Sør-Norge etter 10. mars.

Flygninger, båtruter og togruter innstilles samt at bevegelsene på veg i Europa begrenses. Situasjonen endrer seg fra time til time og tiltakene endres. Bergensbanen er også stengt etter ras og åpnes tidligst i morgen utpå dagen og da prioriteres først godstog.

Dette gjør at situasjonen for er uoversiktlig og krevende. Vi søker derfor å oppdatere informasjon fremover på våre nettsider.

 Corona pandemien preger nå verdensbildet og situasjonen vi befinner oss i rammer enkeltpersoner, offentlige instanser og bedrifter.

Driften i våre selskaper rammes også – men vi kan forsikre deg som kunde om at vi gjør vårt ytterste for å opprettholde drift og for å levere.

Våre transportlinjer

Europa – bil

Når det gjelder våre transportlinjer i Europa så opprettholdes disse i samarbeid med våre leverandører så lenge det er praktisk mulig.

Det vi vet er at Fjordline innstiller seilinger mellom Bergen/Stavanger/Langesund og Hirtshals. Det etableres en ekstraordinær daglig rute mellom Kristiansand og Hirtshals og en forbindelse 3 dager/uke mellom Stavanger og Hirtshals for å opprettholde kommunikasjon for spesielt godstransport. Vi vil benytte denne i den grad det er mulig.

SRG har allerede besluttet å bruke løstraller på alle forsendelser inn og ut på Holland, Tyskland Danmark og UK, og vi vil bruke alle tilgjengelige ruter for å kunne levere.

Sea Cargo har så langt ikke meldt noen endringer i sitt ruteoppsett, men det vurderes fra dag til dag. Sea Cargo vurderer sammen med SR Group ekstraordinære avganger fra Holland og Danmark for å sikre tilgjengelighet.

Shortsea selskapene har ikke meldt noen særlige irregulariteter forårsaket av pandemien ennå.

Norske havner stenger mandag 16.3 kl 0800 for passasjerer fra utlandet. Godstrafikk vil fortsatt gå som normalt.

Flere av havnene i Italia er stengt eller har begrenset aktivitet – mens veitrafikken foreløpig går som normalt.

Frankrike og Spania innfører unntakstilstand noe som nok vil forsinke transporter og terminaler, men godstrafikken er sagt skal opprettholdes.

Storbritannia innfører gradvis tiltak men her er det først og fremst passasjerer og flytrafikken som vil bli redusert – det er foreløpig ikke innført begrensninger på godstrafikken på sjø.

Som kjent stenger Danmark sine grenser fra lørdag morgen – tilgangen for personer vil bli sterkt begrenset. Det er sagt at dette ikke skal ramme transportnæringen og at varer skal kunne fraktes inn og ut av Danmark. Så i utgangspunktet opprettholdes normal trafikk, men dette kan endre seg.

Kontakt vår bilavdeling for nærmere informasjon ved konkrete behov: road@sr-group.no

Global sjø/tog transport

Oversjøisk er kapasiteten noe redusert som følge av fallende volumer og stengte havner/grenser. Videre er ratene under press og kapasitetsmangel kan medføre høyere rater enn det som har vært den senere tid.

Togtrafikken mellom EURASIA går stort sett som normalt og tar seg nå opp på kinesisk side ettersom virkningene av pandemien er i ferd med å roe seg der.

Shortsea går stort sett som normalt.

Kontakt vår sjø-avdeling for nærmere informasjon i forhold til konkrete behov – ocean@sr-group.no

Flyfrakt

Vi ser at med stadige rute kanselleringer og permitteringer i flyselskapene så vil flyfrakten naturlig nok bli rammet.

65% av frakte kapasiteten oversjøisk er basert på rutegående passasjerfly og når disse innstilles vil kapasiteten være under press. Dette får naturlig den følge at ratene kommer under press. Ratene på det aller meste av flyfrakt er nå på forespørsel og dette gir erfaringsmessig høyere priser.

Mandag 16.03 kl 0800 blir det strenge restriksjoner på reiser inn og ut av Norge på alle våre flyplasser! Innenrikstrafikken vil gå som normalt. Konsekvensen av dette vil bli redusert kapasitet på flyfrakt på passasjerfly.

Foreløpig går frakterne fortsatt som normalt og det vurderes å sette inn økt frakter kapasitet på strekninger med behov, mens mange rutefly som tar med gods kanselleres.

Nå synker også godsmengden slik at det sannsynligvis ikke vil oppstå store kapasitetsproblemer, men det kan altså skje.

At USA stenger grensene for reisende fra Europa vil redusere kapasiteten dramatisk på rutefly, og dette vil nok skape en del utfordringer for gods-flyten til og fra USA med fly!

Det kan også komme restriksjoner i enkeltland i forhold til landing, Saudi Arabia har f.eks. stengt for alle internasjonale flyginger fra og med søndag og i første omgang 2 uker.

Kontakt vår flyavdeling for nærmere informasjon i forhold til konkrete behov – oslo@sr-group.no

 Nasjonalt

Det meste av trafikken nasjonalt går som normalt. Vi opplever svingende volumer, men har foreløpig god kapasitet både lokalt og nasjonalt.

En del kommuner i Norge har innført begrensninger for personer som har oppholdt seg i smitterammede områder i Norge etter 10.3. Vi er som transportør pålagt å gjennomføre risikovurdering av alle transportoppdrag for å vurdere risikoen for eventuell smittefare og ta tiltak for å redusere eventuell smittefare.
Det er innført enkelte unntaksregler – bl.a.. dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene og unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for sjåfører. Unntakene er gitt for det som defineres som transport av artikler relatert til liv og helse. Dette er definert til følgende transportformer:
  • Matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon
  • Råvaretransport
  • Fôr til dyr og transport av levende dyr
  • Transport av medisiner og medisinsk utstyr
  • Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner

Disse reglene kan få konsekvenser for vår mulighet til å utføre transportoppdrag til eller fra disse kommunene, men inntil videre tolker vi bestemmelsene dithen at transporter kan gå som normalt om de risikovurderes og smittefare hensyntas.

Vi har som tidligere meldt iverksatt inngripende tiltak internt med siktemål å redusere faren for smitte og vi følger selvsagt lojalt opp våre kunders forordninger i forhold til tiltak for å begrense smitte.

Vi er derfor klar til å gjennomføre ditt oppdrag med vår egen kapasitet når det måtte være. Ved tidskritiske forsendelser nasjonalt har vi materiell og personell tilgjengelig for å gjennomføre ekspresstransporter!

For større transporter og prosjekter hvor båt kan være et alternativ så har vårt selskap Gesi Shipping AS muligheten til å bistå – kontakt shipping@gesi.no

Kontakt vår innlandsavdeling nærmere informasjon i forhold til konkrete behov: booking@sr-group.no eller foresporsel@sr-group.no

Tidskritiske forsendelser – spesialløsninger

 Dersom man har spesielt tidskritiske forsendelser eller spesielle behov kan vi bistå med ulike charter eller kurer-løsninger både på sjø, fly og bil.

For konkrete forespørsler kontakt toll@sr-group.no

Toll

Tollvesenet melder at alle tollsteder, med unntak av Drammen, fortsatt er åpne.

Grensen mot Sverige er også åpen for normal trafikk. Grensen mot Russland er fortsatt åpen på Norsk side, men Norske borgere får altså ikke reise inn i Russland. Det er på norsk side ikke innført noen særskilte tiltak knyttet til passering over grense. Det er heller ingen begrensninger i forhold til netthandel.

Det er heller ingen særskilte tiltak som omhandler import av varer fra såkalte risikoland.

Myndighetene innfører økt grensekontroll særlig for å hindre utenlandske borgere innreise.

Tolldirektøren presiserer i dag at godstrafikken går som normalt.

Tollvesenet sin oppdaterte informasjon finner du her

Force Majeure

På tross av foranstående må vi understreke at denne situasjonen kan medføre forsinkelser og/eller innstillinger utover forventet levering både i innland og utland.

Vi befinner oss i en Force Majeure situasjon og dersom forsinkelser o.l. inntreffer vil eventuelle økonomiske krav falle bort.

Vi viser her til meldingen fra NHO Logistikk og Transport;

«Korona-viruset medfører at vi nå er over i en force majeure-situasjon for transport- og logistikkbransjen. At man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap.»

Les mer om NHO sine råd om Corona-situasjonen for bedrifter

 

Vi kan forsikre at SR Group og våre selskaper har fokus på å komme gjennom denne krisen på en god måte og bidra også til at våre kunder får sine leveringsbehov i størst mulig grad oppfylt.
Vårt dedikerte personale vil jobbe for å finne gode løsninger såfremt dette er mulig og vi vil fortsette å levere i tråd med vår visjon: «Best på kvalitet og service» også gjennom denne krisen!

Flere saker

27.05.2020 Normal drift

Vi er i tilnærmet normal drift i alle våre avdelinger. Vi ønsker også evt nye kunder velkommen

04.05.2020 Lagerhall 2 – Vestby

Vår lagerhall 2 melder om store ordreinnganger og sykdom blant ansatte. Dette medfører lengre leveringstid på våre tjenester. Håper på forståelse for

30.04.2020

Vår ROAD (road@primecargo.no ) avdeling ønsker å informere om vårt store transport prosjekt som akkurat har startet. Lindner AG i Tyskland har