Prisøkning på våre tjenester fra 1. november 2019.

08. okt Prisøkning på våre tjenester fra 1. november 2019.

Vi vil med dette informere dere om at vi ser oss nødt til å foreta en generell prisøkning fra 1. november på 3,4 %. Vi opplever økte kostnader både innenfor transportnæringen, men også økte generelle kostnader knyttet til høye valutakurser på dollar og euro som følge av svak krone.

I tillegg har vi sett oss nødt til å innføre et fast bomtillegg knyttet opp til hver enkelt innenlandsordre på kr. 85.-. Tillegget vil komme på alle oppdrag som naturlig er tilknyttet lokal transport og dermed bom. Tillegget er basert ut fra dagens bomsatser inn til Oslo hvor vi har tatt en gjennomsnitt for Euro 5 og Euro 6 biler både i rushtrafikk og utenom rush. I tillegg er bomsatser på de store tilknytningsveiene inn til Oslo tatt med. Vi har i lang tid prøvd å unngå dette tillegget, men ser nå ingen mulighet for å komme oss utenom.

Prisøkning og bomtillegg vil bli gjort gjeldende fra 1. november 2019.

Vestby, 8. oktober 2019

Med vennlig hilsen
Prime Cargo AS

Kjell Fjeldheim
Styrets leder