Økte priser på innlands transport i Norge!

07. sep Økte priser på innlands transport i Norge!

Våre transportører varsler økte transportsatser ifra 1.okt 2017.

Økte offentlige avgifter i form av bompenger ( for investeringer i infrastruktur og rushtidsavgift) fører til økte kostnader for veitransporten.

De fleste transportører vil inkluderer disse avgiftene i nye beregningsmodeller gjeldende ifra 1 okt.2017 og vi må øke våre priser tilsvarende.